Om Ullstyrkan

Ullstyrkan har bildats av Sveriges Hemslöjdskonsulenter för att
vi vill öka användningen av den svenska ullen, en klimatsmart
naturresurs som idag slängs bort i alltför hög grad.
Vi känner till ullens goda egenskaper och vill sprida kunskap om
ull och dess användningsområden till såväl utbildningar,
textilbranschen som till allmänheten.
Vi vill visa ullens miljövinster och bidra till att skapa större efterfrågan på svensk ull. För att nå detta mål arbetar vi för ökad samverkan inom ullområdet i Sverige