Dokumentation av Branschträff om Ull nov 2016

Ett flertal enskilda ullprojekt har gjorts under årens lopp. Många aktörer vi mött har uttryckt en önskan om ökad samverkan inom ullområdet. Ett nationellt samarbete mynnar ut i möjligheter att lyfta värdet på vår svenska ull för att det ska bli lönsamt att ta hand om den. Därför bjöd vi i Ullstyrkan in aktörer från ullområdet till en träff hos Nämnden för Hemslöjdsfrågor i november 2016.
Följ länken ovan och läs rapporten från träffen.